Pečovatelská služba

Prostřednictvím pečovatelské služby nabízíme pomoc seniorům, nemocným a lidem se zdravotním postižením. Cílem této služby je pomáhat jejím uživatelům při běžných aktivitách (např. nákup, úklid, zajištění oběda, osobní hygiena apod.), které nemohou zvládnout sami pro svůj vysoký věk nebo špatný zdravotní stav. Podstatným rysem služby je to, že je poskytována v domácím prostředí uživatele.

Pečovatelská služba může být poskytována žadatelům, kteří mají sníženou schopnost zajistit své životní potřeby v oblasti sebeobsluhy a chodu své domácnosti, své životní potřeby plně nezajistí ani za pomoci rodiny či nejbližšího okolí, jsou zdravotně postižení nebo nemocní a mají trvalý nebo přechodný pobyt v místě dosahu pečovatelské služby.

Pečovatelská služba je poskytována každý den od 7 do 20 hodin. Úhrada za pečovatelskou službu se řídí dle platného ceníku. Další podrobnější informace o službě naleznete rovněž v přiložených souborech a na uvedených kontaktech.

Ke stažení

Kontakty

Korespondenční adresa

Pečovatelská služba Dvůr Králové
nábřeží Benešovo 1067
Dvůr Králové nad Labem
54401

Kontaktní údaje

Vedoucí služby: Mgr. Lenka Trochimovič
Telefon: 499 621 094
Mobil: 739 244 728
E-mail: ZoHBO9h77hIoQOQ-48xy479-65pJ
Www: dvur-kralove.diakonie.cz

Otevírací doba

denně 7:00-20:00

Poznámka

vedoucí pečovatelek: Kristýna Engová
499 621 094, 734 586 172
engova@diakoniedk.cz