jak jsme Financovaní?

Naše činnost je financována z několika zdrojů. Jsou to zejména:

  • úhrady uživatelů za poskytované služby
  • provozní dotace z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí
  • příspěvky Královéhradeckého kraje, města Dvůr Králové n.L., dalších obcí a měst
  • dary jednotlivců a firem

Veškeré stavební práce a další nákladné investice střediska byly financovány pouze z darů a příspěvků domácích a zahraničních dárců a z řad jednotlivců a organizací.