naše poslání

Posláním Diakonie Českobratrské církve evangelické - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat je v aktivním způsobu života. Motivací pro tuto naší pomoc potřebným je, ve smyslu Řádu diakonické práce, křesťanská láska k bližnímu.

Poslání je naplňováno prostřednictvím nabídky sociálních služeb. Středisko je registrovaným poskytovatelem 4 sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jsou to pečovatelská služba, denní stacionář, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. O poskytování těchto služeb mohou zájemci požádat.

K základním cílům našich služeb patří poskytování podpory za účelem zlepšení nepříznivé sociální situace a snaha o udržení nebo zvýšení kvality života lidí, kterým jsou služby poskytovány.