Pomáhejte s námi!

Jen díky našim dárcům můžete dělat to, co děláme.

Jak nám můžete pomoci

Snažíme se, aby se u nás klienti i jejich rodiny cítili dobře. K naší práci potřebujeme i Vaši podporu. Velmi vítáme pomoc, která může mít různou podobu:

Taková pomoc nám umožní zvyšovat kvalitu poskytované péče jednotlivým uživatelům, a také umožní obnovu a rozvoj střediska (například nákupem vybavení a provedením nutných oprav, na které jsme doposud přispěvek nezískali).

Vaše podpora bude použita na konkrétní účel dle vzájemné dohody. Pokud potřebujete, můžete kontaktovat přímo ředitele střediska Zdeňka Hojného.

Děkujeme za Vaši podporu!

Chcete vědět, kdo nás již podpořil? A víte, jak jsme financovaní?