doplňkové a návazné služby

Poradna ČALS

Středisko Diakonie je také jednou z poboček České alzheimerovské společnosti. Naším cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o Alzheimerově chorobě a nabízet pomoc a spolupráci rodinám pečujícím o člověka postiženého demencí. Zájemcům poskytujeme informace o možnostech péče o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí.

Více informací o Alzheimerově chorobě, sociálních službách a péči o seniory v domácím prostředí můžete získat například na:

Půjčovna zdravotnických pomůcek

Zájemcům půjčujeme také zdravotní a kompenzační pomůcky (např. polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka apod.), které usnadňují postiženým a nemocným lidem pobyt v domácím prostředí.