doplňkové a návazné služby

Poradna ČALS

Středisko Diakonie je také jednou z poboček České alzheimerovské společnosti. Naším cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o Alzheimerově chorobě a nabízet pomoc a spolupráci rodinám pečujícím o člověka postiženého demencí. Zájemcům poskytujeme informace o možnostech péče o lidi s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí.

Více informací o Alzheimerově chorobě, sociálních službách a péči o seniory v domácím prostředí můžete získat například na:

Půjčovna zdravotnických pomůcek

Zájemcům půjčujeme také zdravotní a kompenzační pomůcky (např. polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka apod.), které usnadňují postiženým a nemocným lidem pobyt v domácím prostředí.

Svépomocná skupina pro rodinné pečující o člověka s demencí

Setkání svépomocné skupiny nabízejí rodinným pečujícím místo, kde mohou získat celou řadu informací o tom, jak pomáhat člověku s demencí, jak pečovat o něj i o sebe. Dále mohou účastníci získat odpovědi na konkrétní otázky a zároveň jsou setkání bezpečným prostorem pro sdílení nelehkých zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí. Setkání probíhají zpravidla 5 x ročně, vždy 2. úterý v měsíci únoru, dubnu, červnu, září a listopadu, od 17:00 hod. ve společenské místnosti v sídle střediska Diakonie. Obvykle trvají dvě hodiny. Odpovědi na dotazy získáte na tel. čísle 499 621 094, 739 244 728.