Pečovatelská služba

Prostřednictvím pečovatelské služby nabízíme pomoc seniorům, nemocným a lidem se zdravotním postižením. Cílem této služby je pomáhat jejím uživatelům při běžných aktivitách (např. nákup, úklid, zajištění oběda, osobní hygiena apod.), které nemohou zvládnout sami pro svůj vysoký věk nebo špatný zdravotní stav. Podstatným rysem služby je to, že je poskytována v domácím prostředí uživatele. Pečovatelská služba může být poskytována žadatelům, kteří mají sníženou schopnost zajistit své životní potřeby v oblasti sebeobsluhy a chodu své domácnosti, své životní potřeby plně nezajistí ani za pomoci rodiny či nejbližšího okolí, jsou zdravotně postižení nebo nemocní a mají trvalý nebo přechodný pobyt v místě dosahu pečovatelské služby. Pečovatelská služba je poskytována každý den od 7 do 20 hodin. Úhrada za pečovatelskou službu se řídí dle platného ceníku. Další podrobnější informace o službě naleznete rovněž v přiložených souborech a na uvedených kontaktech.

 

Další informace

Informace o pečovatelské službě 10.2014.pdf

Žádost o zavedení pečovatelské služby 201.2 KB (modemem staženo za 00:00:29)

Ceník pečovatelské služby 8.2016.pdf

Kontaktní údaje na službu naleznete zde

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha