Denní stacionář

Tuto sociální službu poskytujeme v Denním centru pro seniory. Denní centrum nabízí služby, jejichž cílem je zachování či zlepšení kvality života uživatelů-seniorů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám. V denním centru mají uživatelé zajištěnu stravu, hygienu a jsou zde podmínky pro aktivně trávený volný čas, přiměřeně zdravotnímu stavu uživatelů. Denní centrum mohou využívat osamělí senioři nebo senioři, kteří pro svůj věk nemohou žít zcela samostatně a rodina či blízká osoba se o ně může starat v jejich domácím prostředí jenom část dne. Služby centra jsou určeny pro seniory ze Dvora Králové n.L. a okolních obcí. Denní centrum je otevřeno v pracovních dnech od 7 do 15:30 hodin. Dopravu uživatelů služeb denního centra zajišťuje rodina nebo středisko Diakonie dle dohody. Další podrobnější informace o službě naleznete rovněž v přiložených souborech a na uvedených kontaktech.

Další informace

Informace o denním centru pro seniory.pdf

Žádost o služby denního centra 191.3 KB (modemem staženo za 00:00:27)
Ceník služeb denního centra 2.2016.pdf

 

Kontaktní údaje na službu naleznete zde

NAZEV WEBU