Domov pro seniory

Jde o jednu z pobytových sociálních služeb poskytovaných v Domově Diakonie. Služba je určena 23 uživatelům s vysokou mírou závislosti na pomoci. Jejím cílem je vytváření podmínek pro aktivní a důstojný život seniorů, kteří se vzhledem k věku, nemoci nebo svému zdravotnímu postižení nacházejí v situaci, kdy již nejsou schopni samostatného života ve vlastní domácnosti a svojí situaci nemohou řešit jiným způsobem. Služba zahrnuje ubytování, stravování a poskytování nezbytné celodenní pomoci. Služba je určena pro seniory ze Dvora Králové a z obcí v územní spádové oblasti města a je poskytována nepřetržitě po celý rok. Cena služby je stanovena dle platného ceníku úhrad. Žádost o přijetí do domova zájemcům na požádání zašleme. Další podrobnější informace naleznete rovněž v přiložených souborech a získáte na uvedených kontaktech.

Další informace

Informace o službě domov pro seniory.pdf

Úhrady za služby v Domově Diakonie 2. 2016.pdf

 

Kontaktní údaje na službu naleznete zde

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha