Domov pro seniory

Jde o jednu z pobytových sociálních služeb poskytovaných v Domově Diakonie. Služba je určena 23 uživatelům s vysokou mírou závislosti na pomoci. Jejím cílem je vytváření podmínek pro aktivní a důstojný život seniorů, kteří se vzhledem k věku, nemoci nebo svému zdravotnímu postižení nacházejí v situaci, kdy již nejsou schopni samostatného života ve vlastní domácnosti a svojí situaci nemohou řešit jiným způsobem. Služba zahrnuje ubytování, stravování a poskytování nezbytné celodenní pomoci. Služba je určena pro seniory ze Dvora Králové a z obcí v územní spádové oblasti města a je poskytována nepřetržitě po celý rok. Cena služby je stanovena dle platného ceníku úhrad. Žádost o přijetí do domova zájemcům na požádání zašleme. Další podrobnější informace naleznete rovněž v přiložených souborech a získáte na uvedených kontaktech.

Další informace

Informace o službě domov pro seniory.pdf

Úhrady za služby v Domově Diakonie 2. 2016.pdf

 

Kontaktní údaje na službu naleznete zde

NAZEV WEBU