Domov se zvláštním režimem

Jde o jednu z pobytových sociálních služeb poskytovaných v Domově Diakonie. Služba je poskytována na oddělení se zvýšenou péčí a je určena 10 uživatelům postižených demencí, kvůli které jsou zcela závislí na pomoci druhé osoby. Tuto pomoc již nelze zajišťovat v přirozeném domácím prostředí uživatele. Naším cílem je vytvářet pro seniory s demencí důstojné prostředí, které respektuje jejich potřeby a podporuje jejich zachovalé schopnosti. Služba zahrnuje ubytování, stravování a poskytování nezbytné celodenní pomoci. Služba je určena převážně pro seniory, žijící na území Královéhradeckého kraje a je poskytována nepřetržitě po celý rok. Cena služby je stanovena dle platného ceníku úhrad. Žádost o přijetí do domova zájemcům na požádání zašleme. Další podrobnější informace o službě naleznete rovněž v přiložených souborech a získáte na uvedených kontaktech.

Další informace

Informace o službě domov se zvláštním režimem.pdf

Úhrady za služby v Domově Diakonie 2. 2016.pdfnie 2. 2016.pdf

 

Kontaktní údaje na službu naleznete zde

NAZEV WEBU