Domov se zvláštním režimem

Jde o jednu z pobytových sociálních služeb poskytovaných v Domově Diakonie. Služba je poskytována na oddělení se zvýšenou péčí a je určena 10 uživatelům postižených demencí, kvůli které jsou zcela závislí na pomoci druhé osoby. Tuto pomoc již nelze zajišťovat v přirozeném domácím prostředí uživatele. Naším cílem je vytvářet pro seniory s demencí důstojné prostředí, které respektuje jejich potřeby a podporuje jejich zachovalé schopnosti. Služba zahrnuje ubytování, stravování a poskytování nezbytné celodenní pomoci. Služba je určena převážně pro seniory, žijící na území Královéhradeckého kraje a je poskytována nepřetržitě po celý rok. Cena služby je stanovena dle platného ceníku úhrad. Žádost o přijetí do domova zájemcům na požádání zašleme. Další podrobnější informace o službě naleznete rovněž v přiložených souborech a získáte na uvedených kontaktech.

Další informace

Informace o službě domov se zvláštním režimem.pdf

Úhrady za služby v Domově Diakonie 2. 2016.pdfnie 2. 2016.pdf

 

Kontaktní údaje na službu naleznete zde

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha